Projelerimiz

Tasarım Süreci

Tasarımda sonuca, çok sayıda etüd ve işveren ile yapılan görüşmeler sayesinde ulaşıyoruz. Ön çalışma sürecinde birçok eskiz yapıyor, modeller oluşturuyoruz. Proje geliştirme sürecinde işverenden aldığımız geri dönüşler sayesinde ana yaklaşımı belirliyoruz. Ardından olgunlaşan bir tasarım süreci doğrultusunda mimariyi oluşturarak, kullanıcının gereksinimlerini karşılayan bir yapı ortaya koyuyoruz.

Yaşam Alanı Olarak Yapı

Tasarımın tüm süreçlerinde yapıdaki yaşam kalitesini, uygunluğunu ve yapı ekonomisini de dikkate alarak bireyin yaşantısını, oluşabilecek tüm senaryolarda ele alıyoruz. Bu yaklaşım, yapı verimliliğinin sağlanması ve kullanıcının tüm gereksinimlerini karşılaması konusunda temel etken olmaktadır. Tasarımlarımızın önemli ilkelerinden birisini bu yaklaşım oluşturur.

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Yapı tasarımının önemli bir bölümü çevre bilinci ve sürdürülebilirliktir. Yapının fiziksel kalitesi, verimliliği, yenilenebilir olması ve enerji verimliliği günümüzde çok büyük önem taşımaktadır. Kaynak kullanımının dikkatli yönetimi çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini sağlar. Yapı bu kriterleri sağlamadıkça tasarımın sonuçlanmadığına inanıyoruz.

Estetik

Bizim için başarılı bir tasarımın ortaya çıkışı, formun işleve göre şekillenmesi anlamına gelir. Ancak dış görünümün özgün ve aynı zamanda çevresi ile doğru bir ilişki içinde olması da önemlidir. Işık, gölge ve dokuda yaratıcı çözümler deniyoruz. Sonucun alışılagelmiş formlardan uzak, açık ve zamanın eskitemediği bir mimari yaklaşımda olmasını hedefliyoruz.

Aydora Mimarlık ve İç Mimarlık

Tasarımda Odak Noktanız

Referanslar